Zaken van intimiteit en compassie in Islam

Allah, de Verhevene, zegt in de Quran: “En het behoort tot Zijn Tekenen dat Hij uit jullie zelf echtgenoten voor jullie heeft geschapen om daarin jullie rust te vinden. En Hij heeft tussen jullie genegenheid en genade geplaatst. Voorwaar, daarin bevinden zich zeker tekenen voor een volk dat nadenkt.” (30:21)

Islam voorziet in de menselijke kant van de dingen waarmee men is opgevoed. Islam staat het niet toe dat de seksuele verlangens op een ongecontroleerde dierlijke manier uitgeoefend worden. Islamitisch schrijver, Muhammad Qutb heeft gezegd: “Er is geen probleem met het onderwerp seks in de Islam. Islam heeft regelgeving door middel waarvan men zijn natuurlijke behoeften kan uitoefenen [waaronder zijn seksuele verlangens] en weerhoudt hem daar niet van. De regels vastgelegd in Islam [die gaan over dit onderwerp] zijn vergelijkbaar met bruggen over een stroom; het blokkeert het water niet, maar zorgt er wel voor dat men heen en weer kan. Op deze wijze kunnen er ook andere doelen bereikt worden,die anders niet bereikt hadden kunnen worden (vóór dat de brug gebouwd werd]. Dit is precies waarop Islam doelt met de seksuele behoefte van de mens: het zorgt voor regels, en niet om te voorkomen of te onderdrukken, maar om het te organiseren en te reguleren, want dit zijn de grenzen en limieten van Allah. Allah zegt: “Overschrijdt niet de grenzen van Allah.” Dit zijn de grenzen die Allah als veilige limieten vaststelt, waarin de mens zijn energie kan kwijt raken, en waarmee goedheid zowel het individu als de gemeenschap beheerst.” (Manhaj at-Tarbiyah al-Islaamiyyah vol. 2, pg. 218-9)

De Profeet vzmh verbood het om de schoonheden van dit leven te veronachtzamen en als het ware in ballingschap te leven als een kluizenaar. Toen een Metgezel toestemming vroeg om een celibatair leven te leiden verbood hij dat. In een andere overlevering kunnen we terug vinden: 'Drie mensen kwamen bij de huizen van de Profeet vzmh en vroegen over de aanbidding van de Profeet vzmh. Toen men hen hierover informatie had gegeven, vonden zij dat weinig en zeiden: 'wij zijn niet zoals de Profeet vzmh; Allah heeft hem zijn vroegere en toekomstige zonden vergeven!’ Een van hen zei: 'Wat mij betreft, ik zal onophoudelijk bidden gedurende de nachten.' De andere zei: 'Ik zal onophoudelijk vasten en dit niet verbreken.' De laatste zei: 'Ik zal geen vrouwen benaderen.' De Boodschapper vzmh kwam en vroeg: 'Zijn jullie degenen die dit zeiden? Voorwaar, bij Allah, Ik ben degene die het meest Godvrezend is en vroom, maar ik vast en verbreek het vasten, ik bid en neem rust en ik trouw vrouwen, dus diegene die niet mijn sunnah aanhangt is niet van mij.' (Muslim #1401)

De Profeet vzmh beval de Moslims om te trouwen. Hij vzmh zei: “O jeugd, diegenen van jullie die het zich kunnen veroorloven om te trouwen, trouw dan, want het is verhoogt jullie moraal en het is een bescherming tegen onwettige seks.” (Bukhari #5065)

De Profeet vzmh informeerde de Moslims ook dat het huwelijk een daad van aanbidding is. Hij vzmh zei: “Als iemand van jullie zijn familie (i.e. vrouw) benadert dan is dat ook liefdadigheid (i.e. een daad die beloond wordt).” De Metgezellen ra zeiden: “O Boodschapper van Allah vzmh, als iemand van ons zijn vrouw verlangend benadert, krijgt hij daar dan een beloning voor?” De Boodschapper van Allah vzmh zei: “Krijgt een persoon geen zonde op zich als hij een (voor hem) onrechtmatige vrouw benadert? Op gelijke wijze wordt hij als hij zijn echtgenote benadert, beloond.” (Muslim #1006)

De compassie van de Profeet vzmh

De loyaliteit van de Profeet vzmh naar zijn familie: De Profeet vzmh beval de Moslims , als zij een vrouw zagen die hen opwondt, om hun eigen vrouwen te benaderen om op deze wijze op een wettige manier deze gevoelens te kunnen vervullen. Door dit te doen beschermt een Moslim zich tegen het vervallen in zonde en het luisteren naar de influisteringen van de shaytan. ...

Lees verder +

De menselijke natuur van de Profeet

De Boodschapper van Allah vzmh was een menselijk wezen die begenadigd was met het Profeetschap. Allah, de Verhevene, beval hem om de boodschap van de Islam te verspreiden aan de gehele mensheid, opdat ze zou worden gered van de onderdrukking van door mensen gemaakte systemen en gebracht zou worden naar de rechtvaardigheid van het systeem van God. Allah, de Verhevene, zegt:...

Lees verder +

Het menselijke gedrag van de Profeet

Jegens mensen in het algemeen: De Profeet vzmh was zeer menselijk in zijn behandeling van anderen. Hij vzmh zei: “O Allah, Mohammed is slechts een menselijk wezen; hij wordt kwaad zoals anderen kwaad worden. Dus maak voor elke gelovige die ik verdriet heb aangedaan of hardvochtig tegen heb gesproken of bestraft heb, dat een bron van vergiffenis en een middel om dichter bij U te raken, O Allah op de Dag der Wederopstanding.” (Muslim #2601)...