Conclusie

Huwelijkse relaties tussen echtgenoot en echtgenote zijn in de Islam gebouwd op idealen van liefde, wederzijds respect en genade. Vrouwen worden gerespecteerd als echtgenotes, dochters en in alle andere rollen. De Profeet vzmh heeft gezegd: “Hij is niet van ons die geen genade heeft met de jeugd en niet de eer kent die de ouderen verdienen.” (Ibn Hibban #3377)

In Islam is er geen ‘battle of the sexes’; zowel mannen als vrouwen zijn geschapen om elkaar aan te vullen, ieder heeft zijn of haar eigen kwaliteiten en trekken. Mannen hebben bepaalde gebrekkige kwaliteiten in hun karakter die door een vrouw ‘recht gebreid’ kunnen worden. En hetzelfde geldt andersom, dit is waarom Islam specifieke plichten op de vrouwen heeft gelegd om hen niet te overbelasten; en hetzelfde geldt voor de mannen. Als deze balans goed gehandhaafd wordt, dan is het resultaat de evenwichtigheid van de harmonie. Allah, de Verhevene zegt: “En Allah heeft uit jullie zelf echtgenotes voor jullie gemaakt en Hij heeft voor jullie uit jullie echtgenotes, kinderen en kleinkinderen gemaakt. En Hij voorzag jullie van het goede. Geloven zij dan in de valsheid en verloochenen zij de Gunst van Allah?” (16:72)

Wanneer de Islamitische Wet dicteert dat sommige dingen onwettig zijn voor een man maar wettig voor een vrouw of vice versa dan is dit gebaseerd op de Oneindige Kennis van God over de emotionele, sociale, fysieke en psychologische gesteldheid van beide seksen. Het is fout dat men iets opgedragen zou krijgen dat men niet aankan! Dit scenario is gelijk aan een auto die ontworpen is om te rijden op benzine, maar in plaats daarvan afgetankt wordt met diesel. De auto zal het niet goed doen en niet rijden!

Passie, liefde en romantiek zijn zaken die uiteindelijk zijn afgeleid van de leerstellingen van de Profeet Mohammed vzmh. Van hem leren we deze prachtige manieren en ethische idealen. Deze zaken zijn geen theorie die nooit vertaald kan worden in de praktijk; in werkelijkheid, zijn deze manieren heel simpel toe te passen en aan te houden. Als mensen het voorbeeld van de Profeet vzmh zouden volgen, dan zou dat de problemen over de gehele wereld verzachten, inclusief alle huwelijkse problemen. De rechten van beide echtgenoten zijn neergelegd binnen de Islamitische Wet. Als men zich aan deze leerstellingen houdt, dan is men feitelijk bezig met een daad van aanbidding, die hogelijk gewaardeerd wordt bij God.

Voor wat betreft hetgeen tussen sommige Moslim families plaatsvindt in relatie tot huwelijkse problemen, dat is enkel en alleen gebaseerd op het feit dat zij niet het voorbeeld van de Profeet Mohammed vzmh volgen.