Introductie

In dit boek zullen we het openlijk hebben over zaken die met ‘romantiek in de Islam’ te maken hebben. Het is van belang voor iedereen, die inzichtelijk wil krijgen wat de Islam is, dat zij begrijpen dat Islam niet simpelweg ‘een religie’ is, het is een wijze van leven. De Profeet vzmh (vrede zij met hem) (Dit betekent: “vrede en zegeningen van Allah zij met hem.”) was er op gespitst om een hoog moreel karakter in zijn metgezellen ra(Dit betekent: ‘Moge Allah tevreden met hem zijn, en wordt vermeld na de namen van de metgezellen.) aan te brengen en hijzelf leefde met een hoge morele standaard. Allah, de Verhevene, zegt:
“Voorzeker in de Boodschapper van Allah, is er voor jullie een goed voorbeeld, voor degene die op de ontmoeting met Allah en de Laatste Dag hoopt en voor degene die Allah veelvuldig gedenkt.” (33:21)

Het ‘goede voorbeeld’ dat de Profeet vzmh achterliet is een wijze van leven, die ook raakt aan de ‘gevoelige’ kant van de huwelijkse relatie tussen man en vrouw.

De beste manier om dit onderwerp te bespreken is door de verschillende situaties te benoemen waarin de Profeet vzmh deze prachtige manieren ten toon spreidde. Allah, de Verhevene, zegt over Profeet Mohammed vzmh: “En voorwaar, jij beschikt zeker over een geweldig karakter.” (68:4)Profeet Mohammed vzmh heeft de complete boodschap medegedeeld die Allah aan hem geopenbaard heeft. Hij heeft nimmer ook maar iets ervan achtergehouden, ongeacht of het een publiek of privaat onderwerp betrof. Elke handeling die de Profeet vzmh verrichtte, uitspraak die hij deed en toestemming die hij liet blijken, zijn de wettelijke gronden van de Islamitische Wet. Een Moslim gelooft dat als men het voorbeeld van de Profeet vzmh naleeft, men de tevredenheid van Allah hiermee verkrijgt en gezegend wordt met het binnengaan van de Hemelse Verblijfplaats. Allah de Verhevene zegt: “Zeg, ‘als jullie werkelijk van Allah houden, volg mij dan, Allah zal dan van jullie houden en jullie zonden vergeven. En Allah is Meest vergevingsgezind, Meest Genadevol’” (3:31)De band tussen Moslims en Allah is gebaseerd op liefde; een Moslims verricht alles dat hem is opgedragen en blijft weg bij alles dat hem verboden is, vanwege liefde. Het is vanwege liefde dat een persoon bij machte is om over zijn basale menselijke verlangens te stappen en een leven te leiden met een ethische code van goede manieren die gebaseerd is op de liefde en affectie jegens anderen. Een van de hoogste vormen van liefde is als een gelovige, de Profeet vzmh prefereert boven zichzelf en in staat is om afstand te nemen van wereldlijke bezittingen vanwege Allah. Allah, de Verhevene zegt: “Zeg, "Als jullie vaders, jullie zonen, jullie broers, jullie vrouwen, jullie verwanten, de bezittingen die jullie verworven hebben, de handel waarvan jullie verlies vrezen en de woningen die jullie behagen, geliefder zijn bij jullie dan Allah en Zijn Boodschapper en (geliefder) dan het strijden op Zijn Weg, wacht dan tot Allah met Zijn Bevel komt. En Allah leidt het verdorven volk niet.” (9:24)Islam is niet een religie van het moeilijke; maar het is meer een simpele manier van leven. Alles dat gebeurt in het leven van een Moslim heeft een link met Islam, dus Islam propageert niet alleen het religieuze geloof, wetten en manieren, maar het raakt ook aan de subtielere zaken van het leven, zoals het bouwen aan een goed karakter en het verhogen van iemands zelfrespect. Het verduidelijkt ook tot in detail hoe men om dient te gaan met zijn familie en degenen rondom hen. In het algemeen, (bege)leidt Islam een gemeenschap om in alle aspecten geciviliseerd te worden. Het is een gelovige onwaardig om soms wel en soms niet geciviliseerd te zijn. De Profeet vzmh heeft gezegd: “Zal ik jullie niet informeren over de ware gelovige? Hij is degene aan wie mensen hun rijkdommen en leven toevertrouwen; en een Moslim is degene bij wie anderen zich veilig voelen voor zijn fysieke en verbale misbruik.” (Silsilah #549)

Algemene kwaliteiten van een gepassioneerde Moslim

Een gepassioneerde Moslim, is ook degene die ervan houdt om rechtschapen daden te doen en zijn best doet om vriendelijk te zijn voor anderen zonder compensatie hiervoor te zoeken. De Profeet vzmh heeft gezegd: “Wees blij met datgene waarmee Allah jullie voorzien heeft en je zult de rijkste van de mensen zijn. Heb voor anderen lief wat je voor jezelf lief hebt en je zult een ware Moslim zijn.” (Sahih al-Jami #100)

Lees verder +

Het belang van vrije tijdsbestedingen

Islam instrueert een Moslim om een gebalanceerd leven te leiden, het is belangrijk dat men een vorm van toegestane vrije tijdsbesteding uitzoekt, zodat men niet verveeld of lui raakt in hun religieuze doelen. De Profeet vzmh zei: “Laat het een uur en een uur zijn.”

Lees verder +

De vrouwen van de Profeet en vrije tijdsplezier

De Boodschapper van Allah vzmh was er zeer op gespitst om zijn familie te betrekken in de plezierige vrije tijdsbesteding. Als men dat doet, dan komt er een gevoel van liefde en respect onder de familie leden. A’ishah ra zei: “De Profeet vzmh zat en hoorde wat geluid van kinderen en mensen buiten. Er was een groep mensen samen rondom wat Abessijnen die aan het dansen waren. Hij vzmh zei, 'O A'ishah ra kom en kijk!' Ik legde mijn wang op zijn schouder en keek door de opening. Hij vroeg toen, 'O A'ishah, heb je genoeg gehad, heb je genoeg gehad?' Ik zei, 'Nee,' slechts om te zien hoeveel ik voor hem betekende, en ik zag hem zijn gewicht van de ene voet naar de andere verplaatsen (i.e. hij was moe maar wilde zo lang blijven staan als zij het spektakel wilde aanschouwen).” (Silsilah #7/818)