De compassie van de Profeet vzmh

Hier zijn enkele voorbeelden van de compassie van de Profeet vzmh jegens zijn familie:
 1. De loyaliteit van de Profeet vzmh naar zijn familie:
 2. De Profeet vzmh beval de Moslims , als zij een vrouw zagen die hen opwondt, om hun eigen vrouwen te benaderen om op deze wijze op een wettige manier deze gevoelens te kunnen vervullen. Door dit te doen beschermt een Moslim zich tegen het vervallen in zonde en het luisteren naar de influisteringen van de shaytan. Jabir bin Abdullah ra heeft gezegd: “De Boodschapper van Allah vzmh zag een vrouw die hem aantrekkelijk voorkwam en hij ging naar het huis van Zainab ra en nadat hij vzmh eruit kwam zei hij:“Een vrouw wordt prachtig voorgesteld in de ogen van een man door de shaytan. Als iemand van jullie een vrouw ziet die hem aantrekkelijk toeschijnt, laat hem dan naar zijn familie gaan en deze verlangens bij zijn familie loslaten.” (Tirmidthi #1158)
 3. Het verlangen van de Profeet vzmh om zijn familie te zien:
 4. Men zou niet te veel tijd bij zijn familie vandaan moeten zijn; als men moet reizen, dan zou men zijn best moeten doen om zo snel mogelijk weer terug te komen. De Profeet vzmh heeft gezegd: “Voorwaar het reizen is een martelende ervaring, het verhindert iemand van zijn deel van slaap, voedsel en drinken. Als iemand van jullie zijn plichten heeft vervuld, laat hem zich dan naar huis haasten.” (Bukhari #3001)
 5. Het onderhouden van de band van compassie tussen man en vrouw:
 6. Het geven van een geschenk is echt een teken van liefde en vriendschap. De Profeet vzmh heeft gezegd: “Geef geschenken, want voorwaar, dit verwijdert harde gevoelens uit de harten.” (Tirmidthi 2130)
  Om liefde goed geworteld te laten zijn in een familie, is het van belang dat men een cadeautje geeft als men terug komt van een reis. Er is overgeleverd: “Als iemand van jullie op reis gaat, laat hem terugkomen met een geschenk voor zijn familie.” (Ibn Hibban #1/316)
 7. De Profeet vzmh was attent naar zijn familie toe:
 8. Attent naar je familie zijn is heel belangrijk en de behoeften van hen vervullen is een teken dat je een verantwoordelijke echtgenoot bent. Shaytan is er altijd op uit om een persoon kwaad te doen en hen weg te trekken bij dat wat goed is. De Profeet vzmh heeft gezegd: “De ogen plegen overspel en hun overspel is het kijken naar verboden dingen. De oren plegen overspel en hun overspel is het luisteren naar verboden dingen. De tong pleegt overspel en zijn overspel is het spreken tegen vreemde vrouwen. De hand pleegt overspel en zijn overspel is het aanraken van onwettige dingen. De voeten plegen overspel en hun overspel is het lopen naar datgene wat verboden is. Het hart wenst en verlangt; en daarna, zal men feitelijk overspel plegen of er heel dicht bij komen.” (Muslim #2657)
  De Profeet vzmh heeft een bewonderenswaardig voorbeeld nagelaten in dit opzicht. A’ishah ra zei: “Wanneer gelovige vrouwen migreerden en de eed van trouw gaven aan de Profeet vzmh, accepteerde hij deze al horend. De handen van de Profeet vzmh raakten nimmer de hand van enige vrouw aan.” (Ibn Majah #2342)
 9. De Profeet vzmh vertrouwde zijn familie:
 10. Elk individu die succes bereikt in zijn leven of een machtspositie bereikt, daar is men afgunstig op en hij zal vijanden hebben. Toen de hypocrieten het valse nieuws verspreidden over het verhaal van ‘Ifk’, waarin zij A’ishah ra beschuldigden van ontrouw, zei de Profeet vzmh: "O Moslims! Wie zal mij verlossen van deze man die mij pijn heeft gedaan met zijn kwaadaardige uitspraak over mijn familie? Bij Allah, Ik weet niets dan goeds over mijn familie!” (Bukhari #4750)
 11. De Profeet vzmh sprak openlijk zijn liefde voor zijn familie uit:
 12. Khadijah had een onvergetelijke rol in het leven van de Profeet vzmh. Hij bleef haar herinneren en eren tot op de dag dat hij stierf.' A'ishah ra zei, "Ik heb me nooit zo jaloers gevoeld op enige vrouw van de Profeet vzmh als ik was op Khadijah ra omdat de Profeet vzmh haar zo vaak noemde." (Muslim #2435)
  De Profeet vzmh zei ook over Khadijah ra, "Allah heeft me gezegend met haar liefde." En hij zei, "Ik hou van iedereen waarvan zij hield." A’ishah ra zei op een keer: “Heeft Allah je niet iets beters gegeven dan haar?” De Profeet saws antwoordde: “Nee, bij Allah, Allah heeft me niet een betere in haar plaats gegeven. Zij geloofde me, toen andere mensen me belogen. Zij hielp me met haar geld, toen andere mensen mij dit onthielden en alleen van haar had ik kinderen.” (Bukhari #1575)
 13. De Profeet vzmh verscheen altijd schoon als hij zijn familie ontmoette:
 14. Een Moslim wordt opgedragen om zowel een hoge ethische en morele standaard te hebben als ook hygiënisch te zijn in al zijn zaken. De Profeet vzmh zei: “Als iemand van jullie seksuele gemeenschap heeft gehad met zijn vrouw en daarna nogmaals wil, laat hem dan wudhu verrichten.” (Muslim)
  Toen hij daarnaar werd gevraagd , zei hij: “Het is zuiverder, beter en meer hygiënisch.” (Abu Dawood #219)
 15. De Profeet vzmh was attent:
 16. de ‘familie intimiteit’ is tussen twee individuen, de vrouw en de man. De Profeet vzmh verbood dat men zijn vrouw benaderde, als zij er nog niet klaar voor waren. Imam Ibn Qudamah, moge Allah hem genadig zijn, de Hanbali Jurist, merkte op dat de Boodschapper van Allah vzmh heeft gezegd: : “Begin niet met de gemeenschap totdat zij ook het verlangen voelt, zoals het verlangen dat jij voelt, opdat je niet je verlangen vóór dat van haar zult vervullen.” (Mughni 8:136)
  De Profeet vzmh verbood ook dat men zijn vrouw na de gemeenschap verliet, terwijl zij nog niet haar orgasme heeft gehad.
 17. De Passie van de Profeet vzmh jegens zijn vrouwen:
 18. Echte liefde is iets dat alle grenzen overstijgt. Het wordt tentoongespreid ongeacht de situatie waarin men zich bevindt, het fluctueert niet. Dit is een les die we leren uit het leven van onze geliefde Profeet vzmh. Urwa, moge Allah hem genadig zijn, zei: “Een man vroeg mij: ‘Kan een menstruerende vrouw mij bedienen?’ Ik antwoordde: A’isha ra vertelde me dat zij het haar van de Profeet vzmh altijd kamde als zij menstrueerde, en hij in Itikaf was (i.e. in de moskee verblijvend). Hij bracht zijn hoofd dicht bij haar in haar kamer en zij kamde dan zijn haar, terwijl ze menstrueerde.’” (Bukhari #2030)
 19. Verspreid nooit slaapkamer geheimen:
 20. Het is verboden voor zowel de man als de vrouw om slaapkamer geheimen te verspreiden. De Profeet vzmh zei: “Voorwaar, onder de ergste mensen voor Allah op de Dag der Wederopstanding is een man die zijn vrouw benadert voor seksuele gemeenschap en dan haar geheimen verspreidt.” (Muslim #1437)

  Asma bint Yazid ra zei dat ze de Profeet vzmh hoorde zeggen: “Misschien vertelt een man wat hij doet met zijn vrouw (met anderen) of misschien informeert een vrouw iemand over wat zij deed met haar man?” De mensen waren stil. Ik zei: “Ja! O Boodschapper van Allah voorwaar zowel mannen als vrouwen doen dat!" De Profeet vzmh zei: “Doe dat dan niet. Het is vergelijkbaar met twee duivels die elkaar ontmoeten op een pad en seks hebben terwijl de mensen ernaar kijken.” (Irwa al-Ghalil 7/73)
 21. De Profeet vzmh legde zijn vrouwen in de watten:
 22. De Profeet vzmh noemde A’ishah ra ‘A’ish’ (een bijnaam voor Aisha). Op een dag sprak de Profeet vzmh haar aan met: “Dit is de Engel Gabriel die zijn groeten aan je overbrengt.” A’ishah ra zei: “Moge de vrede en zegeningen met hem zijn; O Boodschapper van Allah jij kunt zien wat ik niet kan zien.” (Bukhari #6201)

  De Profeet vzmh noemde A’ishah ra ook wel “al-Humaira” (i.e. de vrouw met de witte huid en rode blosjes op haar wangen). (Silsilah #3277)
 23. De Profeet vzmh rustte uit onder dezelfde deken met zijn vrouw:
 24. De Profeet vmzh nam zijn rust met zijn familie, zelfs als zij aan het menstrueren waren. De Profeet vzmh zat met zijn vrouw, at en dronk met haar en liet gevoelens van affectie jegens haar zien.

  A’ishah ra heeft gezegd: “De Profeet vzmh verrichte zijn nachtelijke gebeden terwijl hij vlak naast mij stond en ook als ik mijn menstruatie had. Soms legde ik een laken over me heen en een stuk van dat laken lag ook over de Profeet vzmh. (Muslim #514)
  A’ishah ra zei ook: “De Profeet vzmh lag op mijn schoot te rusten, terwijl ik menstrueerde en hij was de Quran aan het reciteren.” (Bukhari #297)
 25. De Profeet vzmh name en bad samen met zijn vrouw:
 26. De Profeet vzmh was er altijd op gespitst om zijn familie blij te maken in alle omstandigheden. De Profeet vzmh nam een bad samen met zijn vrouw zoals A’ishah ra zei: “Ik was aan het baden met de Boodschapper van Allah vzmh en we gebruikten één waterkan, hij rende er naar toe (bij wijze van spel) om het water te gebruiken vóór mij en ik zei: “laat wat voor mij, laat wat voor mij!” (Nasa’ee #412)
 27. De Profeet vzmh kuste zijn vrouw:
 28. Complimenteer je echtgeno(o)t(e) vaak met kussen. Als je het huis uitgaat, maak er een gewoonte van om je vrouw te kussen, als je terugkomt groet en kus je vrouw dan ook , om haar te laten zien dat je haar echt gemist hebt.

  Fysieke interactie in een huwelijk is zeer belangrijk. Het beroemde gezegde is: “daden zeggen meer dan woorden.” Laat je partner zien dat je van ze houdt. Een succesvolle relatie hangt af van de ‘kleine’ dingen die we doen, want ze spelen een grote rol in het succes van de relatie. A’ishah ra heeft gezegd: “Op een dag wilde de Boodschapper vzmh me een zoen geven en ik zei: ‘Ik ben aan het vasten!’ Hij antwoordde: ‘Ik ben ook aan het vasten!’ en hij kuste me desondanks.” (Silsilah #4139)

De menselijke natuur van de Profeet

De Boodschapper van Allah vzmh was een menselijk wezen die begenadigd was met het Profeetschap. Allah, de Verhevene, beval hem om de boodschap van de Islam te verspreiden aan de gehele mensheid, opdat ze zou worden gered van de onderdrukking van door mensen gemaakte systemen en gebracht zou worden naar de rechtvaardigheid van het systeem van God. Allah, de Verhevene, zegt:...

Lees verder +

Het menselijke gedrag van de Profeet

Jegens mensen in het algemeen: De Profeet vzmh was zeer menselijk in zijn behandeling van anderen. Hij vzmh zei: “O Allah, Mohammed is slechts een menselijk wezen; hij wordt kwaad zoals anderen kwaad worden. Dus maak voor elke gelovige die ik verdriet heb aangedaan of hardvochtig tegen heb gesproken of bestraft heb, dat een bron van vergiffenis en een middel om dichter bij U te raken, O Allah op de Dag der Wederopstanding.” (Muslim #2601)...

Lees verder +

De sociale kant van de Profeet met zijn familie

De Profeet vzmh was zeer zacht jegens zijn familie. En instrueerde ons door te zeggen: “Zachtheid wordt niet gebruikt voor iets anders dan dat het verfraaid wordt.” De Profeet vzmh zei tegen A’ishah ra: “O A’ishah, als Allah iets goeds wenst voor een huishouden, dan zullen de leden ervan elkander vriendelijk bejegenen.” (Targhib #2669)