De vrouwen van de Profeet en vrije tijdsplezier

De Boodschapper van Allah vzmh was er zeer op gespitst om zijn familie te betrekken in de plezierige vrije tijdsbesteding. Als men dat doet, dan komt er een gevoel van liefde en respect onder de familie leden. A’ishah ra zei: “De Profeet vzmh zat en hoorde wat geluid van kinderen en mensen buiten. Er was een groep mensen samen rondom wat Abessijnen die aan het dansen waren. Hij vzmh zei, 'O A'ishah ra kom en kijk!' Ik legde mijn wang op zijn schouder en keek door de opening. Hij vroeg toen, 'O A'ishah, heb je genoeg gehad, heb je genoeg gehad?' Ik zei, 'Nee,' slechts om te zien hoeveel ik voor hem betekende, en ik zag hem zijn gewicht van de ene voet naar de andere verplaatsen (i.e. hij was moe maar wilde zo lang blijven staan als zij het spektakel wilde aanschouwen).” (Silsilah #7/818)

In een andere overlevering, A'ishah ra zei: "Bij Allah, Ik zag de Profeet vzmh bij de deur van mijn kamer staan, terwijl er Abessijnen met speren aan het spelen waren in de moskee. De Boodschapper van Allah vzmh hield zijn mantel als scherm voor mij zodat ik het schouwspel over zijn schouder kon bekijken. Hij bleef daar voor mij staan, totdat ik genoeg had gezien." (Ghayat al-Maram #385)
 1. De Profeet vzmh zag sommige dingen door de vingers om zijn familie een plezier te doen:
 2. Allah bracht in de Profeet Mohammed vzmh de hoogste ethische code van manieren. De Profeet deed niemand verdriet en als hij onplezierig werd behandeld, dan zag hij dat door de vingers en werd niet hardvochtig jegens die persoon.

  A’ishah ra zei: “De Boodschapper van Allah vzmh kwam naar mijn huis terwijl er twee meisjes aan het zingen waren. De Profeet ging liggen en draaide zijn gezicht naar de andere kant. Abu Bakr ra kwam bij me en zei: ‘Het geluid van Shaytan bij de Profeet vzmh?’ De Boodschapper van Allah vzmh draaide zijn gezicht naar hem en zei, ‘Laat hen.’” (Ibn Hibban #2504)
 3. De wens van de Boodschapper om zijn familie gelukkig te houden:
 4. Islamitische richtlijnen schrijven voor dat een Moslim een joviaal, goed gehumeurd persoon is; alhoewel dat dus het geval is, moet men er van af willen zien, om ‘practical jokes’ uit te willen halen, die een ander stress kunnen bezorgen. A’ishah ra zei: “De Profeet vzmh keerde terug naar mijn huis nadat hij de Baqee (begraafplaats) had bezocht en ik zei tegen hem, ‘Ik heb hoofdpijn!’ Hij antwoordde, ‘O A’ishah Ik lijd ook aan hetzelfde!’ Hij vzmh zei toen: “O A’ishah als jij vóór me zou sterven, dan zou ik je wassen, je in je lijkwade doen, voor je bidden en je dan begraven.” Korte tijd hierna, werd de Profeet vzmh voor de laatste keer ziek (en stierf). (Ibn Hibban #6653)

  De Profeet vzmh was altijd heel joviaal met zijn familie. A’ishah ra zei: “Ik bezocht de Profeet vzmh terwijl hij in het huis van Sawdah ra was (een van zijn vrouwen) en ik had wat voedsel bij me dat ik gekookt had. Ik zei tegen Sawdah ra ‘Eet!’ maar zij weigerde. Ik dreigde haar toen, ‘Eet of ik pak het voedsel en smeer het op je gezicht!’ A’ishah ra deed toen haar hand in de saus en smeerde hiervan wat op haar gezicht, Sawdah deed hetzelfde en de Profeet vzmh lachte. (Silsilah #7/363)
 5. Het gelach van de Profeet vzmh met zijn familie:
 6. Lachen is een natuurlijke emotie. De Profeet vzmh lachte om de grapjes van zijn familie. Hij vzmh zei: “Lachen in het gezicht van je broeder is een bron van beloning.” (Adab Mufrad #684)

  A’ishah ra zei: “O Boodschapper van Allah ra als je in een vallei zou zijn en je zag een boom waarvan gegeten was en een boom waar nog niet van gegeten was, welke zou je kiezen om je kameel aan vast te binden?” De Profeet vzmh antwoordde, “Ik zou mijn kameel vastbinden aan de boom waar nog niet van gegeten was.” A’ishah ra plaatste de hint dat zij de enige vrouw was die maagd was toen de Profeet vzmh haar trouwde. (Bukhari #5077)

Zaken van intimiteit en compassie in Islam

Allah, de Verhevene, zegt in de Quran: “En het behoort tot Zijn Tekenen dat Hij uit jullie zelf echtgenoten voor jullie heeft geschapen om daarin jullie rust te vinden. En Hij heeft tussen jullie genegenheid en genade geplaatst. Voorwaar, daarin bevinden zich zeker tekenen voor een volk dat nadenkt.” (30:21) ...

Lees verder +

De compassie van de Profeet vzmh

De loyaliteit van de Profeet vzmh naar zijn familie: De Profeet vzmh beval de Moslims , als zij een vrouw zagen die hen opwondt, om hun eigen vrouwen te benaderen om op deze wijze op een wettige manier deze gevoelens te kunnen vervullen. Door dit te doen beschermt een Moslim zich tegen het vervallen in zonde en het luisteren naar de influisteringen van de shaytan. ...

Lees verder +

De menselijke natuur van de Profeet

De Boodschapper van Allah vzmh was een menselijk wezen die begenadigd was met het Profeetschap. Allah, de Verhevene, beval hem om de boodschap van de Islam te verspreiden aan de gehele mensheid, opdat ze zou worden gered van de onderdrukking van door mensen gemaakte systemen en gebracht zou worden naar de rechtvaardigheid van het systeem van God. Allah, de Verhevene, zegt: ...